Historiens vingslag svävar över Furusund, dimman ligger tät, vågorna skvalpar över grynnan som är blivande Furusund. Roslagens skärgård har börjat stiga ur havet…

Följ med på en historisk tur "från istid till badort" eller på en tur som handlar om några av våra mest kända författare och om några Furusundsprofiler.


Turerna tar drygt en timme och vi går cirka 1 kilometer. Jag använder en röstförstärkare så att alla ska höra vad som berättas.